Tin mới

Công Nghệ Sinh Học

New Page 1

Phòng Công nghệ sinh học

Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.

Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được giao: bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, năng lượng, vật liệu mới, xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy đinh của pháp luật.

Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiên bộ và phố biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Trung tâm giao.

Gồm 2 bộ phận

a) Bộ phận công nghệ vi sinh

-  Sưu tập, nhân giống, định danh các loại nấm, chủng vi sinh nhằm lưu giữ, phát triển nguồn gen phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương;

- Nghiên cứu quy trình nhân giống, nuôi trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu; nghiên cứu phát triển các chế phẩm sinh học phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp,... và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Di động

Cơ quan

PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1

Phan Quốc Chính

Trưởng phòng

0975.886.885

3833157

phanquocchinhdl@gmail.com

2

Trần Thị Mỹ Linh

Cán bộ kỹ thuật

0963.633.361

linhtran234@gmail.com

3

Thái Thị Thanh Thủy

Cán bộ kỹ thuật

0947.195.273

Thaithithanhthuy@gmail.com

 

b) Bộ phận công nghệ sinh học thực vật

- Sưu tập, lưu giữ các nguồn gen thực vật quý hiếm phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm;

- Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, lai tạo các giống cây trồng phục vụ phát triển nông nghiệp và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Di động

Cơ quan

PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1

Nguyễn Thị Mai Uyên

Cán bộ kỹ thuật

0934.302.002

3833156

maiuyen.csk34@gmail.com

2

Trương Ngọc Thảo Vy

Cán bộ kỹ thuật

0976.430.622

mariavy2003@yahoo.com

3

Nguyễn Quang Dũng

Cán bộ kỹ thuật

01223.673.530

quangdung1989vt@gmail.com.vn

4

Đàm Hồng Tâm

Cán bộ kỹ thuật

0933.665.984

hongtam1991@gmail.com