Tin mới

Lãnh đạo trung tâm

 STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Di động

quan

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1

Nguyễn Như Chương

Giám đốc

0919.287.371

3833154

chuong7203@gmail.com

2

Thành Trung

Phó Giám đốc

0918.972.731

3811579

trungkhcn@gmail.com