Tin mới

Trạm thực nghiệm nghiên cứu

- Khảo nghiệm, phục tráng, chọn lọc và sản xuất giống cây trồng, nấm ăn và nấm dược liệu, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

- Xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ cao về sản xuất nông nghiệp, công nghệ chế biến, công nghệ mới,...và chuyển giao kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Di động

Cơ quan

TRẠM THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU

1

Lường Tú Nam

Phụ trách trạm

0974.657.000

0633.811579 

luongtunam84@gmail.com

2

Dương Trường Chinh

Cán bộ kỹ thuật

0977.666.460