Tin mới

Kỹ thuật trồng Cà chua

24/03/2016

1. Trồng và chăm sóc

- Chọn đất cao ráo, dễ thoát nước. Chú ý ít nhất 1-2 vụ trước không trồng các cây nhóm cà. Luống rộng 1,2 m, cao 20 cm, trồng với khoảng cách cây 40 cm

- Bón lót: 2 – 4m3 phân chuồng; 150 kg lân, 15 kg NPK (16-16-8-13S) + 5kg kali sỏi, 100 kg vôi

- Bón thúc: lần 1: 20 - 25 kg NPK (15 – 8 – 15), lần 2: 10 - 15 kg NPK (7-7-14), lần 3:

- Bón thúc lần 2: Sau trồng 45 - 50 ngày khi trái đã lớn, bón 10 - 15 kg NPK (7-7-14), 30kg NPK (7-7-14)

- Cắm choái khi cây bắt đầu phát triển.

- Tỉa chồi, lá, nụ hoa, bấm ngọn, ...

2. Phòng trừ sâu bệnh

- Sâu: Sâu đục trái, sâu xanh da láng, sâu xám, rệp xáp, ruồi hại lá. Sử dụng các loại thuốc: Pegasus, Sumi-a, Trigard, Actara,… để phòng trừ.

- Bệnh: mốc sương, héo rũ, đốm vòng, thán thư. Sử dụng các loại thuốc: Ridomil MZ, Topsin M, Mancozeb, Anvil, Sumi-eight.

Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng