Tin mới

Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông tại Lâm Hà

29/03/2017

Thực hiện nhiệm vụ KH&CN của huyện Lâm Hà năm 2016, Trung tâm Ứng dụng KH&CN phối hợp với phòng KT&HT huyện tiến hành xây dựng thí điểm một số mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông tại Lâm Hà nhằm đánh giá hiệu quả từ đó làm cơ sở triển khai rộng các mô hình trên toàn địa bàn huyện.

Trên cơ sở thuyết minh đề cương dự án đã được hội đồng KH&CN cấp huyện phê duyệt, Trung tâm Ứng dụng KH&CN đã phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các nội dung công việc từ tháng 06/2016 đến tháng 12/2016, Lắp đặt hoàn thiện 17 mô hình đèn chiếu sáng và cảnh báo giao thông như sau:

- 14 mô hình đèn 01 chớp cảnh báo đạt các thông số kỹ thuật: Đèn chớp vàng D300, kích thước 350x500x140 mm, công suất 12V/5W, hoạt động 24/24 giờ, tần suất 30-40 chớp/phút. Panel 30Wp, Phocos 12V-6A ( IP68); Ắc quy kín khí loại 12V/24Ah; Trụ nhúng kẽm cao 3,8m, thân trụdày 3mm, đa giác côn D160/D120. Móng trụ sử dụng bê tông mác 200, kích thước 40x40x60cm ;

- 02 mô hình đèn 02 chớp cảnh báo đạt các thông số kỹ thuật: Đèn chớp vàng D300, kích thước 350x500x140 mm, công suất 12V/5W, hoạt động 24/24 giờ, tâng suất 30-40 chớp/phút. Panel 65Wp, Phocos 12V-10A ( IP68); Ắc quy kín khí loại 12V/55Ah; Trụ nhúng kẽm cao5,5m, cần vươn 3 m, thân trụdày 3mm,thân bát giác côn D300/D250. Móng trụ sử dụng bê tông mác 200, kích thước 50x50x80cm ;

- 01 mô hình đèn 01 chớp cảnh báo và 01 đèn chiếu sáng đạt các thông số kỹ thuật: Đèn chớp vàng D300, kích thước 350x500x140 mm, công suất 12V/5W, hoạt động 24/24 giờ, tâng suất 30-40 chớp/phút. Đèn chiêu sáng Streetlight Led 12V/24W hoạt động 12 giờ/ngày; Panel 120Wp, Phocos 12V-10A ( IP68); Ắc quy kín khí loại 12V/55Ah; Trụ nhúng kẽm cao5,5m, thân trụ dày 3mm, thân bát giác côn D300/D250

- Sau thời gian hơn 2 tháng đưa các mô hình vào vận hành chính thức, dự án đã ghi nhận được nhiều thông tin tích cực của người dân trong vùng về hiệu quả thiết thực của mô hình đem lại, góp phần nâng cao cảnh giác cho người tham gia giao thông tại những điểm lắp đặt.

Ngoài những hiệu quả thiết thực của mô hình như đã nêu trên, dự án còn là cơ sở khoa học và là mô hình trình diễn thực tế cho các đơn vị, ban ngành địa phương, lãnh đạo các cấp tham quan, đánh giá hiệu quả để nhân rộng áp dụng cho các vùng còn lại trên địa bàn huyện Lâm Hà và các vùng lân cận.

một số hình ảnh triển khai và đi vào hoạt động của các mô hình đèn chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông tại Lâm Hà

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng

Lê Thành Trung