Tin mới

Trao bò cái nền cho các hộ dân tham gia mô hình dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng”

15/12/2017

Thực hiện Hợp đồng số 59/2016 NTMN.TW ngày 12/12/2016 giữa Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi (Bộ KH&CN) và Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng với Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng về việc thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng”;

Ngày 13 và 14/12/2017 Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng phối hợp với các Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Cát Tiên, Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương, tổ chức trao bò cái nền cho các hộ tham gia mô hình dự án.

Mục tiêu:

- Tiếp nhận và chuyển giao các quy trình chăn nuôi bò lai theo hướng thịt chất lượng cao; Kỹ thuật trồng các giống cỏ chăn nuôi; kỹ thuật chế biến phụ phẩm làm thức ăn cho bò; kỹ thuật vệ sinh chuồng trại và xử lý môi trường trong chăn nuôi.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai theo hướng thịt chất lương cao tại các huyện Cát Tiên, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương.

- Đào tạo cho 6 kỹ thuật viên và tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò cho 100 lượt hộ nông dân.

Tham dự buổi trao bò có sự hiện diện đông đảo lãnh đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện và lãnh đạo các địa phương có dự án triển khai.

Một số hình ảnh trao bò cái nền cho các hộ dân tham gia mô hình dự án

 Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng