Tin mới

Xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các cụm dân cư huyện Đạ Tẻh

24/07/2018

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, kéo theo là ô nhiễm môi trường sống đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng nguồn nước. Nhiều khu vực dân cư đã và đang sử dụng nước mặt (giếng, ao, hồ, sông…) chưa qua xử lý cho ăn uống. Hậu quả là các các bệnh liên quan tới chất lượng nguồn nước cũng tăng theo cấp số nhân. Từ những vụ  giun sán, dịch tả, thương hàn, nặng nề hơn là tần suất xuất hiện các “ làng Ung thư” đã bắt đầu làm cho chúng ta không khỏi chú trọng hơn trong việc lọc nước để ăn uống sinh hoạt.

Trong những năm qua, có nhiều chương trình dự án đầu tư các mô hình hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt cho người dân vùng sâu, vùng xa; các chương trình nước sạch nông thôn... được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do điều kiện có hạn nên nước sạch vẫn chưa thể phủ kín được cho người dân, đặc biện là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng số lượng hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch, năm 2017 UBND huyện Đạ Tẻh, đã giao cho Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng nghiên triển khai dự án “Xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các cụm dân cư huyện Đạ Tẻh” với mục tiêu xây dựng 8 mô hình xử lý nước quy mô 4-5m3/ngày phục vụ cấp nước sinh hoạt cho cum dân cư từ 6-10 hộ.

Sau 12 tháng triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành các nội dung và muc tiêu đề ra, trong đó quan trọng nhất là triển khai lắp đặt 8 mô hình lọc nước theo công nghệ lọc nước bằng cột lọc composite với công suất 5m3/ngày đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho khoảng 10 hộ/mô hình.

Dự án đã khảo sát nhu cầu người dân, lấy mẫu nước tại các hộ dân tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào. Từ đó thiết kế chi tiết mô hình xử lý, công suất của hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ dân trong cụm.

Sau khi triển khai thi công, dự án đã lẫy mẫu nước trước và sau xử lý nhằm đánh giá chất lượng nước theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT và cơ bản các mẫu nước sau xử lý đáp ứng theo quy chuẩn để đưa vào sử dụng.

Sau khi hoàn thành, dự án phối hợp với phòng KT-HT, UBND các xã tiến hành bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho người dân; giao cho UBND xã Quốc Oai, xã Đạ Kho quản lý và chỉ đạo các hộ dân trong việc lập phương án vận hành, đóng góp kinh phí đối ứng cho vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

Để giới thiệu và quản bá các mô hình cho người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin về những ưu điểm của hệ thống xử lý nước tập trung theo mô hình cụm dân cư, dự án tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho các hộ tham gia mô hình thí điểm, tổ chức hội thảo giới thiệu cho người dân tại các địa phương và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thành truyền hình Lâm Đồng, tập san khoa học công nghệ, website…

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án

Trung tâm Ứng dụng KHCN Lâm Đồng