Tin mới

Hoa cúc

Liên hệ

Mua

Mô tả

Bảng giá giống Cây Hoa cúc

STT

Giống hoa cúc

Cây invitro

Cây vĩ xốp

Cây bầu đất

Đơn giá (đồng)

Hao hụt (%)

Đơn giá (đồng)

Hao hụt (%)

Đơn giá (đồng)

Hao hụt (%)

1

Farm vàng

Liên hệ

10

Liên hệ

5

Liên hệ

0

2

Đóa chanh

3

Fale vàng

4

Vàng hòe

5

Mai vàng

6

Thọ vàng

7

Thạch bích hồng

8

Đóa trắng

9

Đóa tím

10

Đóa nghệ

11

Đóa vàng

12

Safia đồng

13

Tua xanh

14

Mai đỏ

15

Farm trắng

16

Mai sữa

17

Vàng óng

18

Kim cương vàng

19

Art vàng

20

Caraven

21

Mắt ngọc

22

Kim cương trắng

23

Farm tím

24

Thạch bích tím

25

Thọ đỏ

26

Safia vàng

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:          TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

                                                             Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt

                                                                         Điện thoại: 02633. 833155 - Fax: 02633. 833156

Email: Casti@lamdongdost.gov.vn

Website: casti1.lamdongdost.gov.vn

Copyright © 2016 Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học và Công Nghệ Lâm Đồng (Lamdong Center for Application of Science and Technology)

Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633833155 - Fax: 02633833155 - Email: casti@dalat.gov.vn