Tin mới

Chuối

Liên hệ

Mua

Mô tả

Bảng giá giống Chuối

STT

Giống chuối (06 giống)

Cây invitro

Cây vĩ xốp

Cây bầu đất

Đơn giá (đồng)

Hao hụt (%)

Đơn giá (đồng)

Hao hụt (%)

Đơn giá (đồng)

Hao hụt (%)

1

Chuối Laba (Musa spp.)

Liên hệ

5

Liên hệ

5

Liên hệ

0

2

Chuối sứ (Musa sp.)

3

Chuối nam Mỹ

4

Chuối Tiêu hồng

5

Chuối Úc

6

Chuối thơm Ninh Thuận

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:          TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt

Điện thoại: 02633. 833155 - Fax: 02633. 833156

Email: Casti@lamdongdost.gov.vn

Website: casti1.lamdongdost.gov.vn

Copyright © 2016 Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học và Công Nghệ Lâm Đồng (Lamdong Center for Application of Science and Technology)

Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633833155 - Fax: 02633833155 - Email: casti@dalat.gov.vn