Tin mới

Nấm rơm

Liên hệ

Mua

Mô tả

Bảng giá giống Nấm rơm

STT

Nấm rơm (Volvariella volvacea) 02 chủng

Đơn giá (đồng)

Giống cấp II (chai)

Giống cấp III (chai)

1

Mọc trên mùn cưa

Liên hệ

Liên hệ

2

Mọc trên vỏ cà phê

Liên hệ

Liên hệ

 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:          TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt

Điện thoại: 02633. 833155 - Fax: 02633. 833156

Email: Casti@lamdongdost.gov.vn

Website: casti1.lamdongdost.gov.vn

Copyright © 2016 Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học và Công Nghệ Lâm Đồng (Lamdong Center for Application of Science and Technology)

Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633833155 - Fax: 02633833155 - Email: casti@dalat.gov.vn